G-pesakond

EST V CH Kronis KandrewaVA2 Quantum von Arminius


Kronis Kändrewa & Quantum von Arminius

Sündinud: 28.07.2007
Sündis 4 isast


2,5 kuused Genf, Germann ja Gibson


9,5 kuused Genf,Germann ja Gibson

1 aastased